Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Sastanak Nadzornog odbora za sprovođenje projekta: „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

Sastanak Nadzornog odbora za sprovođenje projekta: „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

25.05.2021.

Predstavnik Kancelarije za javne nabavke prisustvovao je sastanku Nadzornog odbora za sprovođenje projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji se u saradnji sa UNDP i SIDA, finansira i implementira u Srbiji. Korisnici ovog projekta Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija (Poreska uprava, Centralna jedinica za harmonizaciju) i Kancelarija za javne nabavke, predstavili su do sada sprovedene aktivnosti i ostvarene rezultate u okviru projekta.

Kancelarija za javne nabavke predstavila je ključne rezultate ostvarene uz podršku projekta u oblasti javnih nabavki. Takođe, istaknuto je da Kancelarija planira da u narednom periodu nastavi sa projektnim aktivnostima radi unapređenja sistema javnih nabavki.