недеља, 03.07.2022.

РЕГИОНАЛНИ ФОРУМ: „Подстицање професионализације и конкуренције у јавним набавкама“

23.05.2018.

Првог дана Форума представљени су налази истраживања и препоруке за унапређење мотивације службеника за јавне набавке, процеса одлучивања и спровођења поступака јавних набавки. Ова врста истраживања је први пут рађена у Србији, а учесници су имали прилике да се упознају и са добром праксом Холандије која има богато искуство у овој области. Осим тога, уз анализу тренутног стања и представљања наредних корака у Републици Србији, разматрана су кључна питања развоја професионализације јавних набавки на основу искустава и добре праксе Канаде и Хрватске.

Другог дана разматрани су показатељи помоћу којих наручиоци могу да открију договарање понуђача у вези са поступком јавне набавке, као и мере за спречавање ове појаве. Своја искуства и активности у борби против недозвољеног договарања понуђача, изложили су представници Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије и Мађарске. На Форуму су представљени резултати истраживања о мотивисаности понуђача у Србији да учествују у поступцима јавних набавки. Учесници су имали прилике да се упознају и са факторима који ограничавају конкуренцију на тржишту јавних набавки у нашој земљи. Такође су представљена и искуства земаља ЕУ по питању коришћења механизама за повећање броја понуда по поступку, посебно кроз раст учешћа малих и средњих предузећа.

У раду Регионалног форума су учествовали представници регулаторних тела из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Албаније, као и представници домаћих регулаторних институција, као што су Комисија за заштиту конкуренције и Државна ревизорска институција, затим представници наручилаца и Привредне коморе Србије. Своју експертизу на поменуте теме представили су стручњаци из Канаде, Холандије, Аустрије, Мађарске, Хрватске, као и домаћи експерти.

МЕДИЈИ

ФОТО ГАЛЕРИЈА