Reforma javnih nabavki i EU integracije

Reforma javnih nabavki i EU integracije

Evropska komisija, u saradnji sa Upravom za javne nabavke, u okviru TAIEX programa, organizovala je radionicu na temu primene novih direktiva Evropske unije u oblasti javnih nabavki, sa posebnim osvrtom na lokalne samouprave, 14. novembra 2014. godine. O aktuelnom stanju pregovora sa EU u okviru poglavlja 5-javne nabavke, kao i predstojećim reformama u ovoj oblasti govorili su: Oskar Benedikt, zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji, Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Predrag Jovanović, direktor Uprave za javne nabavke.

Nove direktive EU u oblasti javnih nabavki koje su stupile na snagu ove godine zahtevaju ne samo regulatorno, već i institucionalno i organizaciono prilagođavanje. Sve veći naglasak je na efikasnosti i ekonomičnosti postupka javne nabavke što podrazumeva profesionalizaciju, osnivanje posebnih službi za javne nabavke i centralizaciju. Poseban izazov čine nabavke na nivou lokalnih samouprava gde nedostatak administrativnih kapaciteta i izražena usitnjenost nabavki kod malih naručilaca, kao što su vrtići i drugi može predstavljati problem. Stručnjaci iz Španije, Slovenije i Hrvatske predstavili su iskustva svojih zemalja u aktuelnim reformama javnih nabavki koja mogu biti od koristi Srbiji.

Program rada

UVODNA IZLAGANJA

VIDEO

MEDIJI

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013