Радионице и форуми о Предлогу новог Закона о јавним набавкама

Радионице и форуми о Предлогу новог Закона о јавним набавкама

Управа за јавне набавке одржала је, у сарадњи са ЕУ Пројектом подршке даљем унапређењу система јавних набавки у Србији и Привредном комором Србије, осам радионица за наручиоце и понуђаче на којима су представљени нови Портал јавних набавки и најзначајније новине Предлога Закона о јавним набавкама. Радионице су одржане током месеца октобра и новембара у Београду (14. и 15. октобар), Пожаревцу (16. и 17. октобар), Новом Саду (28. и 29. октобар), Суботици (30. и 31. октобар), Нишу (4. и 5. новембар), Лесковцу (6. и 7. новембар), Крагујевцу (18. и 19. новембар) и Краљеву (20. и 21. новембар). Учесници су упознати са новим Порталом јавних набавки путем прaктичног рада, а радионицама је присуствовало 320 учесника.

Дана 27. и 28. новембра у Београду су организовани други и трећи Форум о јавним набавкама. Учесници форума имали су прилику да се подробно упознају са најзначајнијим новинама Предлога новог Закона о јавним набавкама, а кроз практичан рад на рачунару упознали су се са основним функционалностима новог Портала јавних набавки. Форумима је присутвовало 80 учесника.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013