Радионица: Модел конкурсне документације за набавку услуге осигурања

Радионица: Модел конкурсне документације за набавку услуге осигурања

Управа за јавне набавке је дана 10. априла 2018. године у Београду, уз подршку Програмa Уједињених нација за развој (UNDP) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), организовала другу радионицу са циљем разматрања садржине припремљеног модела конкурсне документације за конкретан предмет јавне набавке, и то услуге осигурања (лица, имовине и возила).

У радионици су учествовали представници наручилаца али и велики број представника понуђача, осигуравајућих кућа. У живој и интерактивној дискусији разматрана је применљивост датог модела, нарочито када је реч о дефинисању предмета услуге осигурања, услова за учешће у поступку јавне набавке и предложених елемената критеријума економски најповољније понуде.

Учесници су дали веома конкструктивне примедбе, мишљења и сугестије које ће сигурно бити од значаја за финализацију предметног документа пре његовог објављивања на интернет страници Управе за јавне набавке.

Управа за јавне набавке овим путем захваљује свим учесницима радионице.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013