уторак, 03.10.2023.

Радионица: Модел конкурсне документације за набавку услуге осигурања

09.04.2018.

У радионици су учествовали представници наручилаца али и велики број представника понуђача, осигуравајућих кућа. У живој и интерактивној дискусији разматрана је применљивост датог модела, нарочито када је реч о дефинисању предмета услуге осигурања, услова за учешће у поступку јавне набавке и предложених елемената критеријума економски најповољније понуде.

Учесници су дали веома конкструктивне примедбе, мишљења и сугестије које ће сигурно бити од значаја за финализацију предметног документа пре његовог објављивања на интернет страници Управе за јавне набавке.

Управа за јавне набавке овим путем захваљује свим учесницима радионице.

ФОТО ГАЛЕРИЈА