уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАРУЧИЛАЦА

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НАРУЧИЛАЦА

23.04.2014.

Позив за пријављивање наручилаца

ради утврђивања списка наручилаца

у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга

Сагласно члану 117. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012; у даљем тексту: ЗЈН), наручилац у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, је:

1)наручилац из члана 2. ЗЈН који обавља делатност у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, када спроводи набавку за потребе обављања тих делатности;

2)лице које обавља делатност у области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, на основу искључивих или посебних права, када спроводи набавку за потребе обављања тих делатности.

Делатности из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, прописане су чл. 118 – 121. ЗЈН.

Чланом 117. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012), прописано је да Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, министарства надлежног за водопривреду, енергетику и саобраћај и Управе за јавне набавке, утврђује списак наручилаца који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки. Сходно члану 117. став 3. и лица која нису на списку из става 2. овог члана, која испуњавају услове из става 1. овог члана дужна су да примењују ЗЈН.

У циљу утврђивања овог списка Управа за јавне набавке позива све наручиоце који испуњавају услове из члана 117. став 1. ЗЈН, а који обављају делатности прописане чл. 118-121. ЗЈН, да Управи за јавне набавке електронским путем, на e-mail адресу posebansektor@ujn.gov.rs доставе следеће податке:

  1. Пуно и скраћено име наручиоца
  2. Матични број и ПИБ
  3. Седиште наручиоца
  4. Делатност/и коју обавља (водопривреда, енергетика, саобраћај и/или поштанске услуге)
  5. Информацију да ли поред делатности водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, обавља друге делатности
  6. Име особе за контакт, e-mail адреса и контакт телефон

Молимо да пријаве доставите најкасније до 07.05.2014. године

За све додатне информације можете се обратити путем телефона број 011/ 2888-714

Контакт особе: Милош Јовић и Урош Ушћумлић