Potpisan Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj o podsticanju razvoja sektora javnih nabavki u Srbiji

Direktor Uprave za javne nabavke dr Predrag Jovanović, prisustvovao je potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj o podsticanju razvoja sektora javnih nabavki u Srbiji. Memorandum su potpisali prvi potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić i Hans Peter Lankes, potpredsednik u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, 14. decembra 2012. godine u Vladi Republike Srbije.

Očekuje se da će Uprava za javne nabavke imati značajnu ulogu u primeni Memoranduma, imajući u vidu da je Predlogom zakona o javnim nabavkama predviđeno da jedan od poslova Uprave bude preduzimanje aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji u oblasti javnih nabavki.

MEDIJI

RTS

Beta (video zapis)

Tanjug

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013