недеља, 29.05.2022.

Потписан Меморандум о разумевању између Владе Републике Србије и Европске банке за обнову и развој о подстицању развоја сектора јавних набавки у Србији

13.12.2012.

Очекује се да ће Управа за јавне набавке имати значајну улогу у примени Меморандума, имајући у виду да је Предлогом закона о јавним набавкама предвиђено да један од послова Управе буде предузимање активности у вези са преговорима о приступању Европској унији у области јавних набавки.

МЕДИЈИ

РТС

Бета (видео запис)

Танјуг