Постављена нова верзија Портала јавних набавки

Постављена нова верзија Портала јавних набавки

Обавештавамо вас да је постављена нова верзија Портала јавних набавки усклађена са Законом о јавним набавкама који се примењује од 1. априла 2013. године, где можете објављивати и претраживати огласе и остале садржаје у поступцима јавних набавки који се покрећу у складу са новим Законом.

Порталу приступате директно преко адресе http://portal.ujn.gov.rs, или путем линка на сајту Управе за јавне набавке.

За објављивање јавних набавки, односно претрагу постављених садржаја у поступку који је започет у складу са Законом о јавним набавкама из 2008. године, молимо вас да приступите страници http://stariportal.ujn.gov.rs.

Напомињемо да сва заинтересована лица могу бесплатно и без претходне регистрације да врше претрагу и преглед свих постављених садржаја на Порталу.

Не заборавите да обавезно прочитате корисничко упутство за рад са Порталом, које можете преузети овде. (корисничко упутство за рад са Порталом јавних набавки)

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013