Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

Pododbor za unutrašnje tržište i konkurenciju

Predstavnici Uprave za  javne nabavke učestovali su na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju koji je održan 18. juna 2020. godine putem Webex platforme.

Na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju pred predstavnicima Evropske komisije izloženi su prilozi koje su pripremili nadležni organi državne uprave na sledeće teme: 1) Zaštita i sprovođenje prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojine; 2) Javne nabavke; 3) Sloboda pružanja usluga; 4) Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge; 5) Pravo privrednih društava, računovodstvo i revizija; 6) Javno zdravlje i zaštita potrošača; 7) Politika konkurencije.

Predstavnici Uprave za javne nabavke su, u skladu sa svojim nadležnostima, izvestili Evropsku komisiju o najnovijim informacijama u vezi sa novim Zakonom o javnim nabavkama, Pravilnikom o sadržini konkursne dokumentacije, skorašnjim iskustvima sa sistemom e-nabavki u Srbiji, Programom razvoja javnih nabavki i informacije o novom razvojnom okviru (2019-2023), administrativnim kapacitetima Uprave za javne nabavke.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013