Održan vebinar na temu sistema dinamične nabavke i elektronskih kataloga

Održan vebinar na temu sistema dinamične nabavke i elektronskih kataloga

Kancelarija za javne nabavke je dana 6. i 7. oktobra 2020. godine, uz podršku Projekta „EU podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Republici Srbiji“, održala vebinar za naručioce i ponuđače na temu  sistema dinamične nabavke i elektronskih kataloga prema Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19).

Učesnici vebinara su imali priliku da se na praktičnom primeru upoznaju sa načinom uspostavljanja i vođenja sistema dinamične nabavke sa ponudama u formi elektronskih kataloga.

Vebinaru je prisustvovalo 80 učesnika.

Održani vebinar možete pogledati pristupom sledećoj internet stranici:

http://eupodrska.ujn.gov.rs/bebinar-na-temu-sistema-dinamicne-nabavke-i-elektronskih-kataloga/

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013