Одржан вебинар на тему “Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и начин доказивања испуњености критеријума”

Одржан вебинар на тему “Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и начин доказивања испуњености критеријума”

Дана 8. децембра 2021. године Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Привредном комором
Србије, успешно је реализовала бесплатни вебинар за наручиоце и понуђаче на тему “Критеријуми
за квалитативни избор привредног субјекта и начин доказивања испуњености критеријума”.

Учесници вебинара су имали прилику да се упознају са:
– решењима у Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту:
ЗЈН) приликом дефинисања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта,
– припремом конкурсне документације путем Портала јавних набавки са конкретним примерима
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта,
– подношењем понуде и попуњавањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор
привредног субјекта на Порталу јавних набавки и
– мониторингом над применом ЗЈН у делу који се односи на критеријуме за квалитативни избор
привредног субјекта.

Вебинару је приступило 150 учесника.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013