недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Одржан вебинар на тему „Коришћење новог Портала јавних набавки“

Одржан вебинар на тему „Коришћење новог Портала јавних набавки“

04.08.2020.

Дана 30.7.2020. године, Канцеларија за јавне набавке у сарадњи са Привредном комором Србије, а уз подршку Пројекта „ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији“, одржала је вебинар на тему „Коришћење новог портала јавних набавки“.

Вебинар је одржан у циљу упознавања наручилаца и понуђача са основним функционалностима новог Портала јавних набавки и то у следећим областима:

  • Припрема и објављивање отвореног поступка јавне набавке;
  • Припрема и подношење е-понуда у отвореном поступку;
  • Отварање понуда и стручна оцена понуда;
  • Увид у понуде и заштита права и
  • Преговарачки поступак без објављивања јавног позива.

Вебинару је приступило преко 300 учесника.

Одржани вебинар можете погледати путем линка:

https://bbbonlineobuke.pks.rs/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=116cc840bff65a13a4d189abd0673c5535e03816-1596093393222.