понедељак, 06.02.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Одржан семинар за наручиоце и понуђаче на тему “Еколошки и социјални елементи у поступцима јавних набавки, утицај промена на тржишту на поступке и ставови и мишљења Канцеларије за јавне набавке“

Одржан семинар за наручиоце и понуђаче на тему “Еколошки и социјални елементи у поступцима јавних набавки, утицај промена на тржишту на поступке и ставови и мишљења Канцеларије за јавне набавке“

26.12.2022.

Акционим планом за спровођење Програма развоја јавних набавки (2019-2013. године) Канцеларије за јавне набавке (у даљем тексту: Канцеларија), у оквиру мере „Јачање административних капацитета и едукација“ предвиђене су активности организације семинара на тему примене еколошких и социјалних аспеката у поступцима јавних набавки.

С тим у вези, Канцеларија је дана 16. децембра 2022. године, уз подршку Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа, одржала семинар за наручиоце и понуђаче на тему “Еколошки и социјални елементи у поступцима јавних набавки, утицај промена на тржишту на поступке и ставови и мишљења Канцеларије за јавне набавке“.

У првом делу семинара, представници Канцеларије су говорили о значају зелених јавних набавки као једном од инструмената који може значајно да допринесе остваривању одрживог развоја Републике Србије кроз ефикасније коришћење природних ресурса, као и о значају примене социјалних аспеката у поступцима јавних набавки који се могу користити као један од инструмената за остваривање социјалних интереса у одређеној друштвеној заједници. Посебна пажња је била посвећена примерима примене еколошких и социјалних аспеката у поступцима јавних набавки како домаћих, тако и иностраних наручилаца.

Други део семинара био је посвећен актуелним питањима са којима се сусрећу учесници у поступцима јавних набавки приликом реализације закључених уговора,  као и ставовима и мишљењима Канцеларије који се односе на примену појединих одредби Закона о јавним набавкама и других прописа у области јавних набавки.

На семинару је било присутно 25 представника наручилаца и понуђача из Краљева, Рашке и Чачка.