недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обуке које ће одржати Управа за јавне набавке

Обуке које ће одржати Управа за јавне набавке

03.07.2016.

16.09.2016. године

Планирање јавних набавки

Примена оквирних споразума

Услови за учешће и примена критеријума економски најповољнија понуда

Заштита права

14.10.2016. године

Централизоване јавне набавке и примена оквирних споразума

Зелене набавке – енергетска ефикасност, еколошке набавке

Облици и начин преговарања

Стручна оцена понуда

Коришћење Портала јавних набавки

18.11.2016. године

Планирање јавних набавки

Примена оквирних споразума

Измене уговора

Ставови и мишљења УЈН

Заштита права

09.12.2016. године

Смернице за сузбијање корупције у циклусу јавне набавке

Услови за учешће и стручна оцена понуда

Зелене набавке – енергетска ефикасност, еколошке набавке

Заштита права

Коришћење Портала јавних набавки

Обуке ће бити одржане у наведеним терминима, у трајању од 10.00 до15.00 часова. У оквиру обука биће предвиђено време за питања и одговоре.

Пријаву можете доставити на e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Максималан број учесника по једној обуци је 150. Након попуњавања термина информацију о томе ћемо објавити на нашој интернет страници.