Obuka za predstavnike naručilaca i ponuđača

Obuka za predstavnike naručilaca i ponuđača

Obaveštavamo vas da će Uprava za javne nabavke organizovati obuku za predstavnike naručilaca i ponuđača, dana 19.5.2017. godine, u Beogradu, Ulica Tolstojeva broj 2,sa sledećim temama:

1. Primena okvirnih sporazuma u praksi
2. Smernice za primenu kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda
3. Najčešće nepravilnosti u praksi

Obuka će biti održana u trajanju od 10.00 do15.00 časova. U okviru obuke biće predviđeno vreme za pitanja i odgovore.

Prijavu možete dostaviti na e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Obuka je besplatna.

Maksimalan broj učesnika je 150. Nakon popunjavanja termina informaciju o tome ćemo objaviti na našoj internet stranici.

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013