четвртак, 01.06.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обука за представнике наручилаца и понуђача

Обука за представнике наручилаца и понуђача

24.04.2017.

1.Примена оквирних споразума у пракси
2.Смернице за примену критеријума економски најповољнија понуда
3.Најчешће неправилности у пракси

Обука ће бити одржана у трајању од 10.00 до15.00 часова. У оквиру обуке биће предвиђено време за питања и одговоре.

Пријаву можете доставити на e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Обука је бесплатна.

Максималан број учесника је 150. Након попуњавања термина информацију о томе ћемо објавити на нашој интернет страници.