Обука за представнике наручилаца и понуђача

Обука за представнике наручилаца и понуђача

Обавештавамо вас да ће Управа за јавне набавке организовати обуку за представнике наручилаца и понуђача, дана 19.5.2017. године, у Београду, Улица Толстојева број 2,са следећим темама:

1. Примена оквирних споразума у пракси
2. Смернице за примену критеријума економски најповољнија понуда
3. Најчешће неправилности у пракси

Обука ће бити одржана у трајању од 10.00 до15.00 часова. У оквиру обуке биће предвиђено време за питања и одговоре.

Пријаву можете доставити на e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Обука је бесплатна.

Максималан број учесника је 150. Након попуњавања термина информацију о томе ћемо објавити на нашој интернет страници.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013