Објављени нови подзаконски акти

Објављени нови подзаконски акти

Сви подзаконски акти за спровођење Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) донети су у законом прописаном року и објављени су у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Канцеларије за јавне набавке.

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављени су акти који су такође у примени од 1. јула 2020. године и то:

  • Стандардни образац – Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК) и
  • Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона.
Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013