уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Објављени нови подзаконски акти

Објављени нови подзаконски акти

02.07.2020.

Сви подзаконски акти за спровођење Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) донети су у законом прописаном року и објављени су у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Канцеларије за јавне набавке.

На интернет страници Канцеларије за јавне набавке објављени су акти који су такође у примени од 1. јула 2020. године и то:

  • Стандардни образац – Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК) и
  • Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона.