Објављен нови Закон о јавним набавкама

Објављен нови Закон о јавним набавкама

Нови закон о јавним набавкама објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 91/19 од 24.12.2019. године.

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, односно 1. јануара 2020. године, а у примени је од 1. јула 2020. године.

Преузмите Закон

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013