Обавештење о приступању изради Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године

Обавештење о приступању изради Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 – 2023. године

Управа за јавне набавке обавештава јавност да је започета израда Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2019 – 2023. године, у циљу дефинисања правца даљег развоја и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки.

Нацрт стратегије

Позивају се сви заинтересовани субјекти да своје предлоге и сугестије доставе Управи за јавне набавке до 14. јануара 2019. године путем електронске поште на следећу адресу: office@ujn.gov.rs.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013