понедељак, 15.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

12.08.2014.

  • Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Сл. гласник РС“, бр. 82/2014)
  • Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 77/2014)
  • Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС“, бр. 56/2014)
  • Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014)

Подзаконске акте можете преузети у секцији прописи/подзаконски акти.