НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

НОВИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавештавамо вас да су донета следећа подзаконска акта:

  • Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Сл. гласник РС“, бр. 82/2014)
  • Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 77/2014)
  • Уредба о утврђивању општег речника набавке („Сл. гласник РС“, бр. 56/2014)
  • Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014)

Подзаконске акте можете преузети у секцији прописи/подзаконски акти.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013