Модел интерног плана

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел интерног плана, како би се наручиоцима чија је укупна процењена вредност јавних набавки на годишњем нивоу већа од милијарду динара, пружила помоћ при изради интерних планова за спречавање корупције у јавним набавкама.

Израдом Модела интерног плана, реализована је једна од активности предвиђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013