Model internog akta

Obaveštavamo vas da je Uprava za javne nabavke pripremila Model internog akta, kako bi se naručiocima pružila pomoć pri izradi internih pravilnika, kojima se uređuju faze procesa javne nabavke – planiranje, sprovođenje postupka, izvršenje ugovora.

Obavezu donošenja internog akta, do 13. marta 2014. godine, ima svaki naručilac, u skladu sa članom 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama i Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS“, br. 106/13).

Izradom Modela internog akta, realizovana je jedna od aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.

Preuzmite ovde

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013