Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, број 83/15).

Модел интерног акта

Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013