Мишљење Управе за јавне набавке у вези са обавезом примене Закона о јавним набавкама од стране апотека

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са обавезом примене Закона о јавним набавкама од стране апотека

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са обавезом примене Закона о јавним набавкама од стране апотека у случају набавке лекова са Листе лекова који се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

a

Преузмите мишљење

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013