Мишљење Управе за јавне набавке у вези са иницијативом за изузимањем програмских активности позоришта из примене Закона о јавним набавкама

Мишљење Управе за јавне набавке у вези са иницијативом за изузимањем програмских активности позоришта из примене Закона о јавним набавкама

Управа за јавне набавке дала је мишљење у вези са иницијативом за изузимањем програмских активности позоришта из примене Закона о јавним набавкама.

Иницијатива за изузимање програмских активности позоришта

Мишљење Управе за јавне набавке

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013