понедељак, 15.08.2022.

КООРДИНАТИВНИ САСТАНАК ТЕЛА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

08.04.2013.

На састанку су дискутована питања примене Закона о јавним набавкама како би се дошло до усаглашених ставова све три институције. Председник Државне ревизорске институције, г. Радослав Сретеновић је истакао значај оваквих радних састанака и изразио спремност за учествовање ДРИ у њима. Директор Управе за јавне набавке, г. Предраг Јовановић је истакао потребу за успостављањем редовне оперативне комуникације како би се остварила правовремена размена мишљења и усаглашавање ставова по битним питањима примене Закона како би наручиоци добили мишљења и тумачења која су усаглашена од стране сва три тела. Председник Републичке комисије, г. Саша Варинац предложио је да се одреде лица за комуникацију у име сваке од институција преко којих ће се одвијати даља оперативна размена информација и координација у заузимању усаглашених ставова, што је одмах и учињено.

Фото галерија

slika 1

Slika 2

slika 3