KONFERENCIJA: „JAVNE NABAVKE NA LOKALNOM NIVOU U SVETLU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“

KONFERENCIJA: „JAVNE NABAVKE NA LOKALNOM NIVOU U SVETLU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA“

Uprava za javne nabavke organizovala je, uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija, konferenciju:“Javne nabavke na lokalnom nivou u svetlu izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama“ na kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava širom Srbije.

U prvom delu konferencije, Saša Matas, direktor Direktorata za javne nabavke Vlade Republike Slovenije predstavio je praksu korišćenja ekoloških nabavki i „troškova životnog ciklusa“ (Life cost cycle) u javnim nabavkama u Sloveniji. Profesor Boštjan Brezovnik predstavio je primer korišćenja javno privatnog partnerstva od strane lokalne samouprave u Sloveniji. U nastavku rada konferencije, stručnjaci Uprave za javne nabavke predstavili su Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama predstavnicima lokalnih samouprava i odgovarali na njihova pitanja.

Program rada

FOTO GALERIJA

 

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013