KONFERENCIJA: „IPA FORUM JAVNIH NABAVKI“

KONFERENCIJA: „IPA FORUM JAVNIH NABAVKI“

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na regionalnom skupu: „IPA Forum javnih nabavki“ u organizaciji SIGMA/OECD, 2-3. novembar 2010. godine, u Parizu.

Na skupu su učestvovali predstavnici centralnih tela za javne nabavke iz zemalja koje koriste IPA fondove: Ured za javne nabave Hrvatske, Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Direkcija za javne nabavke Crne Gore, Uprava za javne nabavke Makedonije, Uprava za javne nabavke Albanije, Uprava za javne nabavke Turske i Uprava za javne nabavke Srbije.

Dve ključne teme skupa bile su: 1) organizacija i praksa centralizovanih javnih nabavki u zemljama EU i 2) priprema Nacionalnih strategija i akcionih planova za razvoj javnih nabavki u zemljama kandidatkinjama za članstvo u EU, kao i u onim zemljama koje se pripremaju za sticanje statusa kandidata.

Pored vrhunskih evropskih stručnjaka za obe oblasti, u radu konferencije su učestvovali predstavnici Evropske komisije: Direktorata za proširenje i Direktorata za unutrašnje tržište koji su upoznali učesnike sa smernicama kako da najefikasnije sprovode proces usklađivanja sa standardima EU. Posebna pažnja je posvećena principima za pripremu strateških dokumenta (Strategije i Akcionog plana) tako da ona služe kao osnov za uspešno sprovođenje konkretnih reformskih mera u javnim nabavkama koje će, istovremeno, dobiti pozitivnu ocenu EK.

Program rada

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013