уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обука за представнике наручилаца и понуђача 5 Из Извештаја Европске комисије о напретку Србије у 2009.години

Из Извештаја Европске комисије о напретку Србије у 2009.години

21.10.2009.

Главни изазови у 2009-10. години

(стр 35-6)

4.1.6. Јавне набавке

Значајан напредак остварен у области јавних набавки

Србија је усвојила нови Закон о јавним набавкама у децембру 2008. године, а подзаконске акте неопходне за његову примену у јулу 2009. године. Закон је омогућио значајно поправљање регулаторног оквира у области јавних набавки и представља позитиван корак у правцу усаглашавања са «европским законодавством». Закон је донео неколико значајних новина, као што је сертификација службеника за јавне набавке, увођење електронских набавки и успостављање електронског портала за јавне набавке, могућности судске ревизије жалбеног поступка, увођење антикорупцијсих одредби, као и институционалне независности тела надлежних за јавне набавке, конкретно Управе за јавне набавке и Комисије за заштиту права. Ипак, присутне су и извесне мањкавости у новом законодавству, а које се тичу дефиниције наручилаца, случајева у којима је предвиђено изузимање од примене Закона, као и услова за примену рестриктивног поступка. Такође је потребно да се припреми адекватан регулаторни оквир за концесије.

Србија треба да осигура пуну имплементацију новог Закона тако што ће бити изабрани чланови нове Комисије за заштиту права и тако што ће обезбедити довољна финансијска средства за институције надлежне за јавне набавке. Стратегија за унапређење система јавних набавки у Србији треба да буде финализована. Слабости у области интерне и екстерне ревизије умањују ефикасност система јавних набавки у целини. Административни капацитети и координациони механизми најважнијих учесника у систему јавних набавки треба да јачају и то посебно да би се сузбила корупција.

У целини посматрано, Србија је остварила умерен напредак ка успостављању ефикасног и у потпуности независног система јавних набавки. Неопходни су даљи напори на јачању капацитета да се испуне захтеви из Споразума о стабилизацији и придруживању у овој области