Интерни акт

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке донела Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца, који је обављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 106/13 од 05.12.2013. године.

Преузмите овде

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013