Дигитални самит Западног Балкана

Дигитални самит Западног Балкана

Представници Управе за јавне набавке учествовали су у раду другог Дигиталног самита Западног Балкана у склопу панел дискусије: „Beyond digital procurement: Open contracting“.Сврха панела била је фокус на конкретне случајеве у којима су отворени подаци коришћени и њихова даља улога у унапређењу слике о јавним набавкама.

Представници Управе за јавне набавке учествовали су у раду другог Дигиталног самита Западног Балкана у склопу панел дискусије: „Beyond digital procurement: Open contracting“.
Сврха панела била је фокус на конкретне случајеве у којима су отворени подаци коришћени и њихова даља улога у унапређењу слике о јавним набавкама.

Представник Управе за јавне набавке рекао је да je у току процес измене Закона о јавним набавкама као и израда Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године. Наглашено је да нацрт стратегије укључује опцију за имплементацију стандарда отворених података у оквиру Портала јавних набавки.

 

 

 

 

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013