недеља, 29.05.2022.

Давање мишљења о примени одредби Закона о јавним набавкама

10.04.2013.

У складу са чланом 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010) органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона у року од 30 дана.
Обавештавамо вас да ће на захтеве за давање мишљења о примени Закона о јавним набавкама Управа одговарати према редоследу примљених захтева од 01.04.2013. године у складу са чланом 80. Закона о државној управи.