недеља, 07.08.2022.

БОЉОМ САРАДЊОМ ДО ЕФИКАСНИЈЕ КОНТРОЛЕ

27.06.2012.

На скупу је закључено да су извештаји по „хитности“ које Управа за јавне набавке прослеђује ДРИ и буџетској инспекцији адекватне форме и садржине, али да постоје други проблеми који отежавају поступање по њима. Учесници су се сложили да би било корисно формирање својеврсне „Интервентне групе/тима стручњака“ коју би чинили представници Државне ревизорске институције, Управе за јавне набавке и Буџетске инспекције, а коју би координирала ДРИ. Група би координирано реаговала на конкретне случајеве нерегуларности јавних набавки.

Учесници скупа констатовали су да нису прописане адекватне казнене одредбе за кршење начела јавних набавки и да је то неопходно што пре изменити.Такође је закључено да се досадашња пракса рада на изменама и допунама Закона о јавним набавкама треба мењати тако да се омогући учешће представницима свих надлежних институција из система јавних набавки, укључујући и представнике контролних органа, што до сада није био случај.

Програм рада

Програм рада

zapisnik

Записник

ФОТО ГАЛЕРИЈА

Фото галерија

Фотографија 2

Фотографија 3

Фотографија 4

Фотографија 5

ФО2