Modeli dokumenata

MODELI USKLAĐENI SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15)

MODELI KONKURSNIH DOKUMENTACIJA

 • Model konkursne dokumentacije za javnu nabavku medicinskih sredstava – hirurških igala i konaca sa zaključenjem okvirnog sporazuma
  Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaključenjem okvirnog sporazuma
  Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za nabavku hrane sa zaključenjem okvirnog sporazuma
  Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za otvoreni postupak
  Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za postupak javne nabavke male vrednosti
  Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za restriktivni postupak
  • Model konkursne dokumentacije za prvu fazu restriktivnog postupka
   Preuzmite ovde
  • Model konkursne dokumentacije za drugu fazu restriktivnog postupka
   Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za kvalifikacioni postupak
  • Model konkursne dokumentacije za prvu fazu kvalifikacionog postupka
   Preuzmite ovde
  • Model konkursne dokumentacije za drugu fazu kvalifikacionog postupka
   Preuzmite ovde
 • Model konkursne dokumentacije za pregovarački postupak
  • Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
   Preuzmite ovde
  • Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
   Preuzmite ovde
 • Model internog akta
  Preuzmite ovde
 • Model internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama
  Preuzmite ovde

MODELI DOKUMENATA PRE IZMENA IZ AVGUSTA 2015. GODINE – ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA („Službeni glasnik RS“, br. 124/12)


UPUTSTVA


MODELI KONKURSNE DOKUMENTACIJE


OSTALA DOKUMENTA

 • Model izjave o odsustvu sukoba interesa za članove komisije za javnu nabavku
  Preuzmite ovde
 • Model odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca
  Preuzmite ovde
 • Modeli standardnih obrazaca oglasa o javnim nabavkama
  Preuzmite ovde

PRETHODNI MODELI – ZJN/2008

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013