Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Obuka za rukovodioce naručilaca

Obuka za rukovodioce naručilaca

08.10.2015.

Obuka o javnim nabavkama za rukovodioce naručilaca održana je u periodu 26-28. avgust 2015. godine. Seminar pod nazivom:“Sprovođenje postupka javne nabavke“ održan je u prostorijama Službe za upravljanje kadrovima.

Seminar je trajao tri dana, odnosno 13,5 efektivnih časova u okviru kojih su obrađene teme počev od zakonodavnog i institucionalnog okvira, preko sprovođenja postupaka javnih nabavki do prekršaja i krivičnih dela u vezi sa javnim nabavkama.