Kancelarija za javne nabavke 5 Strategija 5 Aktivnosti 5 Obuka policije i tužilaštva u oblasti javnih nabavki

Obuka policije i tužilaštva u oblasti javnih nabavki

09.10.2015.

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na Seminaru na temu borbe protiv korupcije koji je održan 05-07.11.2014. godine na Kopaoniku.

Seminar je održan u saradnji sa Pravosudnom Akademijom.

Uprava za javne nabavke učestvovaće u realizaciji programa obuke policije i tužilaca koju organizuju Ministarstvo pravde SAD, Kancelarija Saveta Evrope i Misija OEBS-a u Srbiji namenjene javnim tužiocima i pripadnicima policije koja će se održati od 28-30.oktobra 2015. godine u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu. Cilj seminara je da se podignu kapaciteti institucija koje učestvuju u istragama i procesuiranju koruptivnih krivičnih dela, sa posebnim osvrtom na zloupotrebe u oblasti javnih nabavki.v