Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

У јануару месецу 2015. године постављена је нова, надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавањe.

Поред техничког унапређења, кључне новине у софтверу се односе на омогућавање уноса нових података и израду нових извештаја у вези са: централизованим набавкама, непланираним набавкама, детаљима уговора закљученим у поступку јавне набавке мале вредности и изузетим набавкама, кратким прегледом плана са извршењем поступака и уговора, копирањем података из претходног плана у нови итд.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013