Унапређење Портала јавних набавки

Унапређење Портала јавних набавки

Управа за јавне набавке континуирано ради на унапређењу функција Портала јавних набавки како би корисници могли да путем Портала извуку максималну корист.

Стављене су у функцију нове опције. Омогућено је објављивање планова и измена планова набавки наручилаца.

Унапређена је претрага Портала стављањем у функцију опције „брза претрага“ којом се изашло у сусрет захтевима многих корисника да се поједностави претрага Портала путем основних делатности које су дефинисане Општим речником набавки, а истовремено ова опција омогућава мање искусним корисницима Портала да лакше пронађу јавну набавку за коју су заинтересовани.

Поред наведеног урађена је и верзија Портала на енглеском језику.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013