Realizacija ispita za službenika za javne nabavke

Realizacija ispita za službenika za javne nabavke

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 77/14), 30. oktobra 2014. godine nastavljen je proces sertifikacije za službenika za javne nabavke.

Ispite za službenika za javne nabavke svakog meseca, u skladu sa brojem pristiglih prijava, organizuje Uprava za javne nabavke u saradnji sa Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Od oktobra 2014. godine do decembra 2015. godine održan je 51 ispit, koji je polagalo 1830 kanditata, a sertifikat za službenika za javne nabavke je steklo 1098 kandidata.

Više informacija u okviru rubrike Službenik za javne nabavke.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013