Кажњавање у случају кршења Закона о јавним набавкама

Кажњавање у случају кршења Закона о јавним набавкама

Управа за јавне набавке поднела је 9 захтева за покретање прекршајних поступака у 2015. години и 26 захтева за покретање прекршајних поступака у 2014. години.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013