Akcioni plan za 2018. godinu

Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za 2018. godinu koji je usvojen Zaključkom Vlade RS 05broj: 404-12966/2017 od 28. decembra 2017. godine („Službeni glasnik RS“, broj 120/17)

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013