недеља, 29.05.2022.

Акциони план за 2018. годину

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2018. годину који је усвојен Закључком Владе РС 05број: 404-12966/2017 од 28. децембра 2017. године („Службени гласник РС“, број 120/17)

Преузмите овде