Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 24.11.2017. године свечано доделила сертификате групи од 196 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

На скупу је било речи о примени критеријума економски најповољније понуде са посебним освртом на модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013