Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је дана 15.10.2018. године свечано доделила сертификате групи од 226 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

На скупу су нови службеници упознати са чињеницом да је израђен Нацрт новог закона о јавним набавкама, усаглашен са директивама и другим актима Европске уније у области јавних набавки, који се налази у фази јавне расправе и чија примена се очекује од јуна 2019. године.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013