четвртак, 01.06.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Службеник за јавне набавке 5 Саопштења 5 Почиње одржавање испита за Службеника за јавне набавке

Почиње одржавање испита за Службеника за јавне набавке

18.04.2014.

Поштовани, Управа за јавне набавке је у складу са овлашћењима из Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), донела Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, број 77/14), који омогућава наставак процеса сертификације службеника за јавне набавке.

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама сваки наручилац је дужан да својим актом којим уређује систематизацију радних места одреди радно место у оквиру којег ће се обављати послови јавних набавки, а наручилац чија је укупна вредност планираних јавних набавки на годишњем нивоу већа од 21.000.000,00 динара, мора да има најмање једног службеника за јавне набавке.

За разлику од претходног Закона о јавним набавкама, када је само наручилац могао да пријави кандидата за полагање испита за службеника за јавне набавке, сада кандидат за полагање испита може бити како лице за које је наручилац поднео пријаву за полагање испита, тако и лице за које је друго правно лице поднело пријаву за полагање испита, односно свако друго заинтересовано лице које поднесе пријаву за полагање испита.

Послови јавних набавки које обавља службеник за јавне набавке су широко постављени и обухватају: планирање јавне набавке; спровођење поступка јавне набавке укључујући али не ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израду конкурсне документације; израду аката у поступку јавне набавке; израду уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке, као и све друге послове који су повезани са поступком јавне набавке.

У циљу унапређења система јавних набавки на квалитативно виши ниво и повећања ефикасности, посебну пажњу треба усмерити ка подизању нивоа знања, односно константном стручном усавршавању свих учесника у пословима јавних набавки, а стицање сертификата за службеника за јавне набавке је први корак ка постизању овог циља.

Све информације о терминима и полагању испита можете пратити у оквиру рубрике „Службеник за јавне набавке/Испит„.