Kancelarija za javne nabavke 5 Pregovori sa EU 5 Aktivnosti 5 Konferencija: „Poglavlje 5 – o čemu pregovaramo“

Konferencija: „Poglavlje 5 – o čemu pregovaramo“

24.09.2015.

Predstavnici Uprave za javne nabavke učestvovali su na konferenciji „Poglavlje 5 – o čemu pregovaramo“, koju je 24.09.2015. godine organizovala Privredna komora Srbije.

Privredna komora Srbije

MEDIJI