Dokumenta

ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA
Preuzmite ovde

ZAKLJUČAK KOJIM SE PRIHVATA ANALIZA AKTIVNOSTI U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
Preuzmite ovde

ODLUKA O OBRAZOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA VOĐENJE PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
Preuzmite ovde

OSNOVA ZA VOĐENJE PREGOVORA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
Preuzmite ovde

ZAKLJUČAK KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U POSTUPKU IZRADE PREGOVARAČKIH POZICIJA U PROCESU PREGOVORA O PRISTUPANJU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI
Preuzmite ovde

ZAKLJUČAK KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U PROCESU SPROVOĐENJA ANALITIČKOG PREGLEDA I OCENE USKLAĐENOSTI PROPISA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE I NJIHOVE IMPLEMENTACIJE (SKRINING)
Preuzmite ovde

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013