Нови подзаконски акти

Дана 10.07.2009. године, у “Службеном гласнику РС“ бр. 50/09 објављени су нови подзаконски акти који су ступили на снагу 18.07.2009. године. Исти се могу преузети са сајта Управе за јавне набавке (секција “Прописи/подзаконски акти”).

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013