уторак, 09.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Обавештења 5 Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

13.11.2015.

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, број 83/15).